Prima   -  Noutăți - ADR Nord a recepționat 203 cereri de finanțare depuse la Concursul de selectare a proiectelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European”, cu finanțare din FNDRL

ADR Nord a recepționat 203 cereri de finanțare depuse la Concursul de selectare a proiectelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European”, cu finanțare din FNDRL

21.04.2022   784 Accesări  

Miercuri, 20 aprilie, s-a încheiat etapa depunerii cererilor de finanțare la Concursul de selectare a proiectelor desfășurat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European”, ediția martie-2022, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Acest concurs de proiecte a fost lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în data de 21 martie 2022.

Astfel, în perioada 22 martie  20 aprilie a.c., autoritățile publice locale de nivelul I (APL I) din Regiunea de Dezvoltare Nord (Bălți, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca) au depus la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord 203 cereri de finanțare pentru proiecte de dezvoltare regională.

Numărul cererilor de finanțare, după domeniile de intervenție

Domeniul de intervenție 1. „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale”  101

 • Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local  60
 • Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public  23
 • Măsura 1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale  18

Domeniul de intervenție 2. „Construcția și renovarea infrastructurii sociale”  102

 • Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice  53
 • Măsura 2.2 Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile  2
 • Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale  29
 • Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public  18

Numărul cererilor de finanțare, după raioane

Bălți – 2, Briceni – 15, Dondușeni – 12, Drochia – 20, Edineț – 21, Fălești – 24, Florești – 28, Glodeni – 25, Ocnița – 8, Râșcani – 9, Sângerei – 15, Soroca – 24.

Evaluarea administrativă

După depunerea cererilor de finanțare la sediul ADR Nord, începe etapa a III-a a Concursului, care presupune evaluarea administrativă a cererilor de finanțare.

Pentru proiectele eligibile conform măsurilor de finanțare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, evaluarea administrativă se va desfășura conform următorului grafic:

 • 21 aprilie – 27 aprilie. Realizarea evaluării administrative a cererii de finanțare, a completitudinii și veridicității datelor și a conformității;
 • 21 aprilie – 4 mai. Efectuarea vizitelor în teren la proiectele care au trecut evaluarea administrativă, pentru examinarea veridicității informațiilor prezentate.
 • 5 mai – 11 mai. Elaborarea procesului-verbal al evaluării administrative de către entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală și transmiterea către Comisia de evaluare tehnică.

Pentru proiectele eligibile conform măsuri de finanțare 1.3 „Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale”, evaluarea administrativă se va desfășura conform următorului grafic:

 • 21 aprilie – 26 aprilie. Entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală vor asigura prezentarea dosarelor depuse în adresa autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională, subdiviziunii responsabile pentru domeniul urbanismului.
 • 27 aprilie – 10 mai. Examinarea și avizarea cererilor de finanțare de către subdiviziunea responsabilă pentru domeniul urbanismului din cadrul autorității publice centrale cu competențe în domeniul urbanismului, inclusiv transmiterea rezultatelor către entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală.
 • 11 mai – 13 mai. În baza avizelor emise de către subdiviziunea responsabilă pentru domeniul urbanismului, este elaborat Procesul verbal al evaluării administrative de către entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală și transmiterea către Comisia de evaluare tehnică.

Evaluarea tehnică a cererilor de finanțare se va desfășura în perioada 16-27 mai. Ulterior, va fi elaborat un raport privind rezultatele evaluării tehnice. Raportul va fi prezent autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională pentru întocmirea proiectului Documentului Unic de Program și prezentarea acestuia pentru avizare Consiliului Național de Coordonarea Dezvoltării Regionale și Locale și, ulterior, spre aprobare prin hotărâre de Guvern. Promovarea spre aprobare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Anexei la Documentul Unic de Program va avea loc în perioada 6-24 iunie.

Amintim că, în perioada 23 martie  1 aprilie, ADR Nord a organizat șase sesiuni de informare pentru APL I din Regiunea de Dezvoltare Nord. În această perioadă, circa 520 de participanți interesați au fost informați și ghidați. Ulterior, în afară de sesiunile de informare, specialiștii ADR Nord din cadrul Secției monitorizare și evaluare au oferit consultări persoanelor interesate pe tot parcursul desfășurării etapei de pregătire a cererilor de finanțare și a documentației de însoțire.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase
Arrow Prev

   

  

Arrow Next