Prima   -  Noutăți - Membrii Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”, finanțat de UE, s-au întrunit în ședință

Membrii Comitetului director local al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”, finanțat de UE, s-au întrunit în ședință

27.07.2021   544 Accesări  

Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”, specialiști ADR Nord, reprezentanți GIZ Moldova și ai societății civile s-au întrunit în ședință marți, 27 iulie 2021, pentru a opta oară de când a fot creat acest CDL. În cadrul ședinței, care a avut loc în incinta Liceului din Bălți, cu prezență fizică și în regim online, au fost prezentate activitățile din planul de implementare pentru următoarea perioadă și raportul de progres al proiectului pentru trimestrele I și II ale anului 2021.

În cadrul ședinței, Larisa Guza, managerul local de proiect, a adus la cunoștința participanților la întrunire deciziile și concluziile din procesul-verbal al precedentei ședințe. Ulterior, managerul local de proiect a prezentat activitățile realizate în perioada ianuarie-iunie 2021, precum și activitățile din planul de implementare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie 2021. Totodată, conducerea liceului, reprezentată de către directorul Angela Murzac, s-a referit la riscurile care au apărut în procesul de implementare a proiectului, precum și la unele riscuri ce pot apărea pe parcurs, printre care și eventuale lucrări adiționale care necesită finanțare suplimentară.

Membrii CDL au mai discutat pe marginea rapoartelor trimestriale elaborate de Comitetul de părinți și pedagogi al instituției de învățământ. De asemenea, în cadrul ședinței au fost prezentate informații privind implementarea proiectelor „Abilitarea cetățenilor in Republica Moldova” și „Eficiența energetică  șansa Pământului!”.

La finalul ședinței, membrii CDL au identificat unele subiecte pe care, ulterior, să le propună spre discuții în cadrul ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și altor ministere sau servicii desconcentrate.

Precizăm că CDL-ul creat în cadrul proiectului de la LT „Dimitrie Cantemir” din Bălți servește în calitate de platformă pentru a asigura o mai bună cooperare între principalele părți interesate în implementarea proiectului, în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general.

După întrunire, participanții la ședința CDL au verificat progresul lucrărilor de construcție și montaj în cadrul proiectului de sporire a eficienței energetice la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir". Pe șantier, părțile implicate în procesul de implementare a proiectului au pus în discuție aspecte tehnice pentru care urmează să fie identificate soluții.

În rezultatul implementării proiectului, consumul anual normat de energie în instituția de învățământ se va reduce, potrivit estimărilor, cu 547 MWh, iar emisiile anuale normate de CO2  cu 125 tone. Ca urmare a măsurilor de eficiență energetică, circa 900 de elevi și 80 de profesori și personal auxiliar vor beneficia de condiții de educație îmbunătățite și de un mediu de studii confortabil.

Lucrările, executate de SRL „Sarco Engineering”, au demarat în luna ianuarie 2021 și urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Costul total al lucrărilor de construcție-montaj în cadrul acestui proiect se cifrează la 19,70 milioane lei, din care 19,57 milioane lei reprezintă finanțarea Uniunii Europene, prin intermediul ADR Nord, și 132,680 lei  cofinanțarea din partea Primăriei municipiului Bălți.

Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord și proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL). Proiectul MSPL este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

#EU4Moldova #ÎmpreunăMaiPuternici #EchipaEuropa

 
Arrow Prev

     

  

Arrow Next