Prima   -  Noutăți - CONCURS prelungit! Selectarea a trei reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai CRD Nord

CONCURS prelungit! Selectarea a trei reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai CRD Nord

07.04.2021   323 Accesări  

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) anunță concurs pentru selectarea a trei reprezentanți ai societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD), după cum urmează:


 • 1 reprezentant al sectorului privat din raionul Drochia;
 • 1 reprezentant al sectorului privat din raionul Florești;
 • 1 reprezentant al societății civile din municipiul Bălți.

Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, având drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

Pentru participare la concurs de selectare a reprezentanților sectorului privat candidatul trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • să fie cetățean al Republicii Moldova;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu mai puțin de 1 an de activitate în sectorul privat;
 • să cunoască limba de stat;
 • studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică sau alte domenii relevante.

Pentru participarea la concurs de selectare a reprezentanților societății civile candidatul trebuie să întrunească următoarelor condiții:

 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • cel puțin 1 an de experiență în realizarea proiectelor locale și regionale în domeniul dezvoltării socio-economice din regiune;
 • să cunoască limba de stat;
 • studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

De asemenea, se va acorda atenție unor astfel de aspecte, cum ar fi:

 • experiența de implicare a organizației în proiecte publice;
 • posibilitatea candidatului de a participa la activitatea Consiliului regional pentru dezvoltare;
 • posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului regional pentru dezvoltare.

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. CV-candidat, care va reprezenta organizația în Consiliul Regional pentru Dezvoltare;
 3. scrisoarea motivațională a candidatului;
 4. copia buletinului de identitate;
 5. copii ale documentelor care confirmă studiile;
 6. declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse;
 7. copia extrasului camerei de înregistrare (extras) a ONG-ului / întreprinderii;
 8. CV-ul ONG-ului / întreprinderii;
 9. candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră necesare: recomandări, copii ale documentelor, ce confirmă competențele profesionale, documente cu privire la situații financiare pentru ultimul an de activitate a ONG-urilor, pentru întreprinderi  bilanțul contabil al întreprinderii  „Raport privind veniturile și cheltuielile”.

Participanții interesați urmează să depună dosarul, pe suport de hârtie, printr-o scrisoare la ADR Nord, situată pe adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, sau electronic, la adresa de e-mail spsp.adrnord@gmail.com, cu mențiunea „Scrisoarea CRD Nord/concurs/raion” [denumirea organizației].

Persoană de contact: Elena Boboc, specialist în relații APL / CRD Nord, ADR Nord, tel: (0231) 61980.

Termen-limită pentru depunerea dosarelor este 30 aprilie 2021, ora 16.00.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase
Arrow Prev

     

  

Arrow Next