Prima   -  Noutăți - CRD Nord a decis: 29 de note conceptuale trec în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din FNDR

CRD Nord a decis: 29 de note conceptuale trec în Etapa a II-a a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din FNDR

13.10.2020   575 Accesări  

Marți, 13 octombrie 2020, în cadrul unei ședințe extraordinare, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord au aprobat 29 din 37 de note conceptuale pentru proiecte de dezvoltare regională depuse în cadrul Etapei I a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Ședința CRD Nord a avut loc în regim online și a întrunit 36 din numărul total actual de 47 de consilieri.

Cele 29 de note conceptuale aprobate au fost admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv, în conformitate cu regulamentul concursului de proiecte lansat de Ministerul, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în data de 10 august 2020.

Amintim că la Etapa I a Apelului competitiv, care s-a desfășurat în perioada 10 august - 24 septembrie 2020, autoritățile publice locale de nivelurile I și II, instituțiile publice și alte entități de drept public, precum și entitățile de drept privat (agenți economici) și organizațiile neguvernamentale din Regiunea de Dezvoltare Nord (Bălți, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca) au depus la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord 37 de note conceptuale pentru proiecte de dezvoltare regională. Ulterior, Comisia de evaluare a notelor conceptuale, compusă din doi reprezentanți ai MADRM, doi reprezentanți din partea ADR Nord și un reprezentant al CRD Nord, a stabilit că 8 note conceptuale nu au acumulat punctajul necesar.

La deschiderea ședinței, șeful Direcției politici de dezvoltare regională (DPDR) din cadrul MADRM, Igor Malai, a mulțumit participanților la Apelul competitiv pentru activism și pentru interesul față de politica de dezvoltare regională implementată în țara noastră. „Mulțumim participanților la acest concurs de proiecte pentru faptul că și-au demonstrat grija față de comunitățile pe care le reprezintă. Ne-am fi dorit mai multe note conceptuale depuse la concurs, astfel încât să avem cât mai multe părți ale regiunii și localități care au acces la procesele de dezvoltare regională. Totodată, în pofida actualei crize sanitare, ne reproșăm faptul că nu am organizat mai multe traininguri pentru participanții la Apelul competitiv. Mai devreme sau mai târziu, toate ideile de proiect care au fost depuse în cadrul Etapei I a concursului își vor găsi sursa de finanțare. E important ca toate aceste idei de proiect să fie analizate și incluse în Planul Operațional Regional, care va fi un veritabil profil investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord și care va putea fi prezentat inclusiv partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova”, a relevat șeful DPDR.

La rândul său, președintele CRD Nord, Vasile Secrieru, i-a îndemnat pe participanții la Apelul competitiv la colaborare eficientă cu toate părțile implicate în desfășurarea etapelor ulterioare ale concursului proiectelor de dezvoltare regională, astfel încât să fie selectate și implementate acele proiecte prioritare cu impact regional care să contribuie la îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Directorul ADR Nord, Maria Prisacari, a amintit în cadrul ședinței că proiectele depuse în cadrul actualului Apel competitiv corespund următoarelor Programe: (1) „Competitivitate", (2) „Dezvoltare Urbană" și (3) „Infrastructură Regională". Potrivit regulamentului, notele conceptuale care, în urma evaluării, au acumulat cel puțin 30 de puncte sunt admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv. Astfel, conform celor cinci domenii de intervenție, în următoarea etapă au trecut:

Programul „Competitivitate”, domenii de intervenție:

  • 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afaceri - 3 note conceptuale aprobate;
  • 1.2 Dezvoltarea mediului antreprenorial - 1 notă conceptuală aprobată;
  • 1.3 Sporirea atractivității turistice - 8 note conceptuale aprobate.

Programul „Dezvoltare Urbană”, domeniu de intervenție:

  • 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice - 6 note conceptuale aprobate.

Programul „Infrastructură Regională”, domeniu de intervenție:

  • 3.1 Aprovizionarea cu Apă și Sanitație - 11 note conceptuale aprobate.

Lista notelor conceptuale admise în Etapa a II-a a concursului de selectare a proiectelor în cadrul Apelului competitiv pentru finanțare din FNDR se găsește mai jos, la rubrica „Fișiere anexate”.

În context, directorul ADR Nord, Maria Prisacari, a menționat că, în termen de șapte zile de la aprobarea Deciziei CRD Nord privind notele conceptuale admise în Etapa a II-a a Apelului competitiv, Agenția va remite invitații aplicanților pentru a participa la următoarea etapă - depunerea Cererii de finanțare, care urmează să fie depusă până în data de 17 februarie 2021. Șefa ADR Nord a menționat că, pe parcursul celor 120 de zile calendaristice, specialiștii Agenției vor acorda asistență consultativă aplicanților pentru completarea Cererii complete de finanțare.

Amintim că, în perioada 19-26 august 2020, ADR Nord a organizat cinci sesiuni de informare pentru potențialii aplicanți din Regiunea de Dezvoltare Nord la actualul Apel competitiv. În această perioadă, aproape 200 de reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelurile I și II, ai instituțiilor publice și ai altor entități de drept public, precum și ai entităților de drept privat (agenți economici) și ai organizațiilor neguvernamentale au fost ghidați în procesul de elaborare a notelor conceptuale pentru dezvoltarea proiectelor cu impact regional. Ulterior, în afară de sesiunile de informare, specialiștii ADR Nord din cadrul Secției management integrat al proiectelor au oferit circa 30 de consultări persoanelor interesate de Apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională.

Tot în cadrul ședinței CRD Nord de astăzi au fost selectate două domenii de intervenție prioritare pentru crearea grupurilor de lucru în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord”, realizat de ADR Nord cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova. Este vorba despre domeniile de intervenție Aprovizionare cu apă și canalizare și Sporirea atractivității turistice. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect a fost prezentată Platforma de comunicare și colaborare online pentru membrii CRD Nord. Acest instrument de lucru online a fost creat cu susținerea GIZ Moldova pentru a facilita cooperarea dintre membrii CRD Nord și ADR Nord.

De asemenea, membrii CRD Nord au luat act de progresul înregistrat în implementarea proiectului „Abilitarea Cetățenilor în Republica Moldova”, finanțată de Uniunea Europeană, și l-au delegat pe președintele raionului Briceni, Vitalii Lupașco, în calitate de reprezentant în cadrul Comitetului Director al acțiunii.

Ședința de constituire a CRD Nord de legislatura a IV-a a avut loc în data de 21 ianuarie 2020, la Bălți. CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Mai multe detalii despre CRD Nord se găsesc AICI.

 
Arrow Prev

       

  

Arrow Next