Prima   -  Noutăți - Investiții de 52,97 milioane lei în Regiunea de Dezvoltare Nord, în 2019

Investiții de 52,97 milioane lei în Regiunea de Dezvoltare Nord, în 2019

16.01.2020   874 Accesări  

În 2019, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Anul trecut, valoarea totală a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord se cifrează la 52,97 milioane lei, din care 28,9 milioane lei valorificați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și 24,07 milioane lei - atrași din surse externe. 

Proiecte finanțate din FNDR

În 2019, ADR Nord a gestionat 10 proiecte finanțate din FNDR. Întrucât unele proiecte încă sunt la etapa procedurilor de achiziții publice, din sumele alocate au fost valorificați 28,9 milioane lei. Majoritatea proiectelor de dezvoltare regională finanțate anul trecut din FNDR au fost lansate în anul 2017, surse financiare importante fiind alocate pentru proiectele de aprovizionare cu apă și sanitație și de eficiență energetică a clădirilor publice.

Achiziții publice

Anul trecut, ADR Nord a organizat 14 proceduri de achiziții publice pentru proiectele finanțate din FNDR, dintre care au fost anulate, iar au fost finalizate cu încheierea contractelor. Din cauza anulării și repetării unor licitații publice, ADR Nord nu a reușit contractarea tuturor lucrărilor și serviciilor planificate pentru anul trecut. Executarea a contracte din 2019 va continua în anul 2020.

Indicatori atinși (FNDR)

În rezultatul realizării proiectelor de infrastructură finanțate din FNDR, ADR Nord a obținut în anul 2019 următoarele rezultate: 30,8 km de rețele de apeduct construite, castele de apă cu V=50m3 fiecare, 90 cămine de vizită, 1 stație de dezinfectare, 2 stații de pompare, 1 sistem de captare a apei de izvor. De asemenea, au fost efectuate lucrări de eficientizare energetică a clădirilor publice cu o suprafață de 4065 m2, din care 1410 m2 pereți exteriori termoizolați, 1679 m2 acoperiș izolat, 825 m2 planșeu izolat, 150 m2 uși și ferestre schimbate. În domeniul Creșterea economică sustenabilă, în raionul Râșcani se construiește o piață agricolă angro la care au fost efectuate lucrări de construcție a drumului de acces, montarea transformatorului electric, montarea etajerei metalice din interiorul frigiderului, betonarea fundațiilor etajerei. În domeniul Cercetare, inovare și transfer tehnologic se desfășoară o nouă procedură de licitație publică, repetată, pentru finisarea a unui bloc al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, unde urmează să fie creat Centrul de inovare și transfer tehnologic.

Proiecte finanțate din surse externe

ADR Nord gestionează proiecte de dezvoltare regională (4 în domeniul Aprovizionarea cu apă și canalizare și 2 în domeniul Eficiența energetică a clădirilor publice) finanțate din sursele Uniunii Europene, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova. În cadrul celor șase proiecte finanțate de UE, anul trecut a fost finalizată etapa de elaborarea a șase proiecte tehnice de execuție a lucrărilor, în valoare de 18,6 milioane de lei. În septembrie 2019, ADR Nord și GIZ Moldova, cu suportul Uniunii Europene, au semnat un acord de finanțare în valoare de 10,08 milioane de euro pentru achizițiile de lucrări de construcții în cadrul proiectelor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de eficiență energetică.

Totodată, din sursele Guvernului Cehiei, ADR Nord a implementat împreună cu partenerii de dezvoltare două proiecte în valoare de circa 4,09 milioane lei.

Anul trecut, ADR Nord s-a implicat în procesul de implementare a două proiecte în calitate de partener. Este vorba despre proiect în valoare de 991,080 lei, finanțat de Guvernul Estoniei, și 1 proiect în valoare de 384,624 lei, finanțat de Guvernul Lituaniei și Fundației Ajutorului Evreiesc World Jewish Relief.

ADR Nord a oferit anul trecut suport tehnic pentru elaborarea Programelor de revitalizare urbană a orașelor Sângerei și Drochia în cadrul unui proiect implementat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polone în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Reprezentanța Fundației „Solidarity Fund PL”.

În 2019, valoarea totală a investițiilor străine atrase în regiune prin intermediul ADR Nord se cifrează la 24,07 milioane lei.

Evenimente de anvergură

Cel mai important eveniment organizat anul trecut de ADR Nord și partenerii săi a fost cea de-a V-a ediție a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, desfășurată în perioada 12-20 septembrie 2019 în municipiile Bălți, Soroca, Edineț și comuna Chișcăreni, raionul Sângerei. Prin acest eveniment de amploare, am urmărit să promovăm Regiunea de Dezvoltare Nord și să sprijinim actorii regionali în crearea parteneriatelor. Totodată, printre obiectivele celei de-a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord s-au regăsit promovarea potențialului economic și investițional al regiunii în cadrul unui forum investițional; promovarea producătorilor și produselor locale; prezentarea Profilului investițional regional Nord; facilitarea creării parteneriatelor de dezvoltare între localități / oameni de afaceri din nordul Republicii Moldova și de peste hotare și promovarea regiunii ca destinație turistică.

Programul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord a cuprins ateliere de lucru la Bălți privind managementul destinației turistice; un forum de afaceri de două zile, organizat în municipiile Edineț și Bălți; Festivalul Național al Mărului, ediția a IX-a, organizat la Soroca; Festivalul Plăcintelor și Sarmalelor, ediția a IX-a, organizat la Chișcăreni, Sângerei. De asemenea, în contextul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, la Bălți a fost lansată Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale (ACETI).

Publicații

Printre cele mai importante publicații editate de ADR Nord anul trecut sunt „Analiza diagnostic privind dezvoltarea turismului rural și agroturismul în Regiunea de Dezvoltare Nord”, pliantul „Regiunea de Dezvoltare Nord în cifre”, ediția 2019, și un ghid pentru investitori despre oportunitățile investiționale ale Regiunii de Dezvoltare Nord. De asemenea, ADR Nord a realizat un proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei, din fondurile de cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar, în cadrul căruia Universitatea Estoniană de Științe ale Vieții a editat manualul „Marketing și dezvoltarea produsului”. Publicațiile se găsesc AICI.

Perspective

Principalele obiective ale ADR Nord pentru anul 2020 sunt: asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative; facilitarea creșterii economice sustenabile și atragerea investițiilor în regiune; îmbunătățirea guvernanței la nivel regional.

Marți, 21 ianuarie 2020, urmează să aibă loc ședința de constituire a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord de legislatura a IV-a, structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii. Mai multe detalii despre CRD Nord se găsesc AICI.

ADR Nord va continua să valorifice relațiile pe care le-a cultivat în ultimii ani cu partenerii săi tradiționali din Germania, Cehia, Letonia, România, Polonia și alte state din Uniunea Europeană.

Potrivit directorului interimar al ADR Nord, Constantin Bândiu, în toate activitățile inițiate și organizate de ADR Nord este necesară implicarea activă a autorităților publice locale din regiune. „Doar în strânsă colaborare cu autoritățile locale, dar și cu sprijinul partenerilor noștri putem contribui eficient la dezvoltarea regiunii noastre”, susține directorul interimar al ADR Nord.

Arrow Prev

     

  

Arrow Next