Prima   -  Noutăți - La Universitatea din Bălți s-a discutat despre realizările, problemele și perspectivele științei în nordul Republicii Moldova

La Universitatea din Bălți s-a discutat despre realizările, problemele și perspectivele științei în nordul Republicii Moldova

21.06.2019   946 Accesări  

Posibilitățile de valorificare a sectorului de cercetare şi inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova sunt mari, însă deocamdată acest sector este puțin investigat și e caracterizat printr-un un grad scăzut al investițiilor. Este una dintre concluziile formulate în cadrul Conferinței naționale cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, ediția a III-a, care își desfășoară lucrările în perioada 21-22 iunie a.c., în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). L-a eveniment s-au înscris 186 de cercetători, care au publicat cu această ocazie 106 articole științifice.

Organizată de Filiala Bălți a Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, conferința a reunit oameni de știință, profesori universitari, autorități publice locale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai instituțiilor și ai companiilor din regiune.

În mesajul său de la inaugurarea lucrărilor conferinței, Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) de la ADR Nord, a menționat că cercetarea, inovarea și transferul tehnologic sunt măsuri importante din Strategia de Dezvoltare Regională Nord. În context, șefa SPRCE a trecut în revistă colaborarea ADR Nord cu USARB, în urma căreia au fost efectuate mai multe cercetări în domeniul inovării și transferului tehnologic, precum și în domeniile prioritare ale dezvoltării regionale. „Consolidarea infrastructurii regionale de cercetare, inovare și transfer tehnologic va impulsiona şi accelera dezvoltarea regiunii, va crea premise pentru atragerea investiţiilor şi dezvoltarea afacerilor în regiune”, a specificat reprezentanta ADR Nord, referindu-se cu această ocazie la proiectul de creare, în componența USARB, a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT), precum și la perspectiva de elaborare a Strategiei de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord.

Totodată, șefa SPRCE a menționat că parteneriatul ADR Nord cu USARB este unul de durată. „Sunt mai bine de opt ani de când am semnat un memorandum de colaborare între Universitate și Agenție, document ce a pus bazele unui parteneriat de mare succes. Împreună am organizat patru ediții ale Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, precum și alte evenimente la fel de importante: conferințe, seminare, mese rotunde, traininguri”, a subliniat Maria Prisacari.

După deschiderea solemnă a conferinței, participanții la eveniment s-au divizat în șapte secțiuni tematice, printre care și o secțiune dedicată realizărilor și provocărilor politicii dezvoltării regionale. În cadrul acesteia, specialiștii ADR Nord au vorbit despre perspectivele de dezvoltare ale Regiunii Nord, despre impactul asistenței externe în domeniul dezvoltării regionale, precum și despre instrumentele moderne de planificare strategică. La rândul lor, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți au vorbit despre revitalizarea urbană și despre importanța acestei noi direcții de dezvoltare pentru orașele din Republica Moldova.

Prima zi a evenimentului s-a încheiat cu lansarea unui volum de articole științifice editate cu prilejul celei de-a III-a ediții a conferinței naționale cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, în care șefa SPRCE, Maria Prisacari, a publicat un articol privind abordările teoretice ale politicilor de dezvoltare regională. Editarea volumului a fost coordonată de către doctorul habilitat în filosofie Valeriu Capcelea. Publicația științifică conține 493 de pagini și a fost tipărită în 100 de exemplare.

 
Arrow Prev

     

  

Arrow Next