Prima   -  Noutăți - Investiții de 101,36 milioane lei în Regiunea de Dezvoltare Nord, în 2018

Investiții de 101,36 milioane lei în Regiunea de Dezvoltare Nord, în 2018

04.01.2019   1284 Accesări  

În 2018, ADR Nord a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Valoarea totală a investițiilor este de 101,36 milioane lei în 2018, din care 71,8 milioane lei alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și 29,56 milioane lei atrași din surse externe. În mare parte, mijloacele financiare din surse externe urmează să fie valorificate în 2019.

Proiecte finanțate din FNDR și din surse externe

În 2018, ADR Nord a gestionat 11 proiecte finanțate din FNDR, în acest sens valorificând circa 71.8 milioane lei. Majoritatea proiectelor de dezvoltare regională finanțate din FNDR au fost lansate în anul 2017, surse financiare importante fiind alocate pentru proiectele de aprovizionare cu apă și sanitație și de eficiență energetică a clădirilor publice.

În rezultatul realizării proiectelor de infrastructură finanțate din FNDR, ADR Nord a obținut în anul 2018 următoarele rezultate: 7,1 km aducțiuni, 26,8 km de rețele de apeduct construite, 3 castele de apă cu V=50 m3 , 4 rezervoare cu V=100 m3. De asemenea, au fost efectuate lucrări de eficientizare energetică la 3 clădiri publice, din care două au fost finalizate. În domeniul Creșterea economică sustenabilă, în raionul Râșcani se construiește o piață agricolă angro. În domeniul Cercetare, inovare și transfer tehnologic se pregătește documentația tehnică pentru reparația unui bloc al Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți pentru crearea unui Centru de inovare și transfer tehnologic.

Începând cu sfârșitul anului 2017, ADR Nord implementează 6 proiecte de dezvoltare regională (4 în domeniul Aprovizionarea cu apă și canalizare și 2 în domeniul Eficiența energetică a clădirilor publice) finanțate din sursele Uniunii Europene, prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În cadrul celor șase proiecte finanțate de UE, anul trecut au fost contractate instituțiile de proiectare pentru elaborarea a 6 proiecte tehnice, în valoare de 16,32 milioane de lei.

Totodată, din sursele Guvernului Cehiei, ADR Nord a implementat 2 proiecte în valoare de 11,35 milioane lei, iar cu sprijinul Estoniei – 2 proiecte în valoare de 1.89 milioane lei. O parte din mijloacele financiare atrase din surse externe urmează să fie valorificată în anul 2019.

Astfel, în 2018, valoarea totală a investițiilor pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regională în nordul republicii se cifrează la 101,36 milioane lei.

Parteneriate internaționale și atragerea investițiilor

Una dintre cele mai importante realizări ale ADR Nord în anul 2018 a fost colaborarea fructuoasă cu partenerii internaționali și atragerea a importante surse financiare externe în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Astfel, ADR Nord a reușit în acest an să atragă, din surse externe, investiții de 13,24 milioane lei. O mare parte a acestor mijloace financiare (11,32 milioane lei) au fost oferite de Republica Cehă, pentru realizarea unui proiect de dezvoltare a afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord.

În 2019, ADR Nord va continua să colaboreze cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, Organizația cehă People in Need, Oficiul Mareșalului Wielkopolska din Polonia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest din România, Agenția Cehă pentru Dezvoltare, Ambasada României în Republica Moldova, precum și alți parteneri internaționali. În acest sens, au fost elaborate planuri comune de acțiuni.

Perspective

Principalele obiective ale ADR Nord pentru anul 2018 sunt: 1) Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative prin implementarea proiectelor de infrastructură fizică; 2) Facilitarea creșterii economice sustenabile în regiune prin promovarea potențialului socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Nord și atragerea investițiilor în regiune; 3) Îmbunătățirea guvernanței în regiune.

ADR Nord va continua să valorifice relațiile pe care le-a cultivat în ultimii ani cu partenerii săi tradiționali din Germania, Cehia, Letonia, România, Polonia și alte state din Uniunea Europeană.

Potrivit directorului ADR Nord, Vitalii Povonschii, în toate activitățile inițiate de ADR Nord este necesară implicarea activă a autorităților publice locale din regiune. „În pofida anumitor impedimente, obiective ori subiective, vom face tot posibilul pentru a oferi autorităților locale suportul necesar, pentru că doar împreună putem dezvolta eficient regiunea noastră", susține directorul ADR Nord.

Arrow Prev

   

  

Arrow Next