Prima   -  Noutăți - Al treilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri regionale şi locale, în Regiunea de Dezvoltare Nord

Al treilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri regionale şi locale, în Regiunea de Dezvoltare Nord

25.07.2014   882 Accesări  

Bălți, 25 iulie 2014. A avut loc cel de-al treilea atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională sectorială în domeniul infrastructurii Drumurilor locale şi regionale (DLR) în Regiunea de Dezvoltare Nord”, activitate de planificare strategică pentru identificarea necesităților de îmbunătățire a drumurilor locale și regionale.

Moderat de către Ala Cucu, specialist în probleme strategice și planificare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, atelierul de lucru a fost împărțit în 5 sesiuni, în cadrul cărora, în contextul planificării şi programării regionale, participanții au discutat despre nivelul dorit de dezvoltare sectorială până în anul 2020, inclusiv (i) prezentarea, definirea și agrearea obiectivelor naționale și regionale în sectorul DRL; (ii) prezentarea, formularea și agrearea viziunii de dezvoltare în sectorul DLR până în 2020; (iii) prezentarea și agrearea abordării metodologice, celulelor și coridoarelor de DLR; (iv) evaluarea și atenuarea riscurilor în sectorul DLR. De asemenea, au fost prezentate aspectele sociale și de gen în sectorul DLR.

La atelierul de lucru au participat reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Cconstrucțiilor (MDRC), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Administraţia de Stat a Drumurilor, Consiliile raionale din RDN, membrii grupului de lucru regional sectorial din RDN, specialişti de la ADR Nord, MSPL etc.

Fișele de proiecte vor fi rezultatul final al atelierelor de planificare regională sectorială, pregătite pentru a putea fi depuse la fondurile europene și prezentate donatorilor interesați.

Programarea regională sectorială în domeniul infrastructurii DLR reprezintă un proces participativ pentru consolidarea capacităţilor de planificare şi programare în RDN, care va asigura dezvoltarea proiectelor de investiţii.

Începând cu anul 2012, în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) sunt organizate astfel de ateliere de lucru în 3 domenii de intervenție: Aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC), Managementul deșeurilor solide (MDS) și Eficiența energetică (EE). Din 2014, vor fi organizate ateliere de lucru similare și în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri regionale şi locale (DRL). Pentru cele 4 sectoare a fost creat câte un grup de lucru (GL). Împreună cu specialiști din cadrul ADR Nord, experți naționali și internaționali, GL vor participa la procesul de elaborare a planurilor regionale sectoriale integrate. Acest proces se va încheia către sfârșitul anului 2015.

Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud au fost, din anul 2010, implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională, conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) și ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale elaborată de MDRC.

Atelierele de lucru de planificare regională sectorială au loc cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, acordat în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi serviciile publice locale în satele şi oraşele din Republica Moldova. Beneficiarul principal al proiectului este MDRC, Agenţiile şi Consiliile Dezvoltare Regionale (ADR-uri & CDR-uri), comunităţile din regiunile de dezvoltare din țară. 

 
Arrow Prev

      

   

Arrow Next