Prima   -  Noutăți - Audieri publice pe tema Programelor Regionale Sectoriale în domeniile Managementul Deșeurilor Solide și Eficiența Energetică a Clădirilor Publice

Audieri publice pe tema Programelor Regionale Sectoriale în domeniile Managementul Deșeurilor Solide și Eficiența Energetică a Clădirilor Publice

18.12.2013   2155 accesări  

Bălți, 18 decembrie 2013. Autoritățile publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) s-au reunit pentru a se informa și a pune în discuție Programele Regionale Sectoriale (PRS) în domeniile Managementul  Deșeurilor Solide (MDS) și Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (EECP).

La audierile publice au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerului Sănătății (MS), experți de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentanți APL de nivelurile I și II.

Membrii grupurilor de lucru s-au întrunit în 6 panele tematice pentru a analiza PRS în domeniile menționate. Totodată, participanții la eveniment s-au informat despre noul algoritm al planificării și programării în dezvoltarea regională, prezentat de către experții GIZ - GOPA2.

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, susține, că, pentru APL, orice document strategic, în diferite sectoare, reprezintă un suport clar, ce urmează a fi implementat. „ADR Nord, ca lider în procesul de planificare regională, și în colaborare cu GIZ, am inițiat procesul de planificare sectorială integrată în domeniile aprovizionării cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiență energetică a clădirilor publice și urmează componenta drumurilor locale și regionale", a spus directorul ADR Nord, Ion Bodrug, subliniind în mod repetat importanța acestui eveniment.

„Într-adevăr, este destul de dificil pentru APL să vină cu o abordare sistemică asupra proiectelor în așa sectoare complexe cum este sectorul Managementului deșeurilor solide. Întâi, este necesar a elabora o viziune comună, înțeleasă de toate raioanele din regiune, cum trebuie să se dezvolte arhitectura comună a sectorului, ca după asta să fie dezvoltare anumite proiecte, în concordanță cu viziunea generală asupra proiectelor și o abordare fezabilă în elaborarea acestora", a relevat Stela Corobceanu, expert GOPA2.

Specialiștii ADR Nord și consultanții GIZ - GOPA2 urmează să studieze propunerile participanților la audierile publice, să le adapteze la PRS în MDS și EECP, astfel încât la ședința următoare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Regională Nord (CRD Nord), programul să fie aprobat și racordat la Planul Operațional Regional Nord (POR Nord) și Strategia de Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord).

Obiectivul general al PRS este de a îmbunătăți serviciile publice locale de gestionare a deșeurilor în regiunile de dezvoltare, trecând, etapizat, la noile standarde, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

PRS reprezintă un instrument operațional în planificarea regională având rolul să sporească capacitatea APL în procesul de elaborare a proiectelor regionale durabile și să creeze condiții pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniile Eficiență Energetică a Clădirilor Publice, Managementul Deșeurilor Solide, respectându-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant.

Alte detalii despre PRS se găsesc AICI.