Prima   -  Noutăți - Vizite în teren în cadrul a trei proiecte în curs de implementare

Vizite în teren în cadrul a trei proiecte în curs de implementare

14.08.2013   2478 Accesări  

Recent, un grup de specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord au efectuat un șir de vizite în teren pentru a monitoriza, dar și a verifica mersul lucrărilor în cadrul a trei proiecte de dezvoltare regională. La vizitele în teren au participat șeful Secției management proiecte, Constantin Bândiu, și specialiștii în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor Liuba Băbălău și Stella Buzuleac.

OTACI, OCNIȚA, 9 august 2013. În cadrul ședinței de lucru în contextul vizitei în teren la proiectul „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord”, subproiectul „Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare”, s-a discutat despre respectarea termenilor de executare a lucrărilor conform graficului de execuție, precum și despre modalități de testare a sistemei de canalizare și necesitatea elaborării planului de asigurare a durabilității proiectului.

La ședință au mai participat primarul de Otaci, Vasile Traghira, și dirigintele de șantier la proiect, Anatol Popa.

Pentru a se evita tergiversarea implementării activităților postimplementare din cadrul proiectului, ADR Nord va solicita de la Primăria Otaci  planul de asigurare a durabilității proiectului.

Obiectivul general al proiectului din Otaci este extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare al orașului. Valoarea totală a proiectului este 23 564 300 lei, bani solicitați integral din sursele Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Lucrările de reconstrucție a apeductului au fost finalizate în iulie 2012, suma investită în acest scop cifrându-se la 7 442 582,22 de lei. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.

ȚAUL, DONDUȘENI, 9 august 2013. În cadrul ședinței de lucru în cadrul vizitei de control privind evaluarea procesului de implementare a proiectului „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni” s-a discutat despre situația la zi a lucrărilor exectuate și încadrarea în termeni a executării lucrărilor, precum și despre completarea cărții tehnice.

La ședință au mai participat primarul de Țaul, Mitrică Androni, și dirigintele de șantier la proiect, Serghei Panțârev.

Una din deciziile comisiei de monitorizare se referă la necesitatea accelerării lucrărilor, asta pentru a se respecta graficul de efectuare a lucrărilor.

Suma solicitată din FNDR pentru implementarea acestui proiect este de 23.305.122,62 de lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului depus de Primăria Țaul în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte II. Proiectul se înscrie în prioritatea 3 din Strategia de Dezvoltare Regională Nord - îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice. Pentru anul 2013, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea, din FNDR, a 5 milioane de lei. Proiectul urmează a fi implementat în decurs de 24 de luni. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.

SÂNGEREI, 9 august 2013. În cadrul ședinței de lucru în contextul vizitei de control la proiectul „Finisarea  construcției apeductului magistral Bălți-Sângerei cu ramificații comunitare” s-a discutat despre evaluarea procesului de implementare a proiectului în conformitate cu planul de activitate al Guvernului pentru 100 zile și despre termenii de finalizare a lucrărilor de construcții în cadrul proiectului.

La ședință a participat și responsabilul tehnic în cadrul proiectului, Maria Barișpoli.

Comisia de control a decis ca ADR Nord să solicite operatorului economic să urgenteze procesul de executare a lucrărilor de construcții în cadrul proiectului, respectând termenii stabiliți conform contractului de antrepriză.

Prin implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral Bălți-Sângerei, al cărui solicitant este Consiliul Raional Sângerei, se urmărește accesul la surse de apă potabilă sigure și de calitate pentru populația din raionul Sângerei (oportunitate pentru raionul Telenești). Valoarea totală a proiectului este de 22 800 661.63 lei. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.

 
Arrow Prev

   

  

Arrow Next