Prima   -  Noutăți - Atelier de lucru (II) pe tema eficienței energetice în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord

Atelier de lucru (II) pe tema eficienței energetice în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord

21.06.2013   720 Accesări  

Bălți, 21 iunie 2013. „Planificarea regională în sectorul eficiența energetică (EE)  în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord" este tema celui de-al doilea atelier de lucru organizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, aria de intervenție 2, „Planificarea și Programarea Regională”.

Dacă la primul atelier pe această temă organizatorii au urmărit să-i implice participativ pe actorii din regiune în procesul de planificare regională a sectorului EE în clădirile publice, elaborând o viziune comună privind eficientizarea consumului energetic la nivel regional către anul 2020, în cadrul celui de-al doilea atelier a fost prezentat un sumar ce vizează elementele-cheie ale schiței planului regional în domeniul EE a clădirilor publice. Totodată, în acest context, au fost puse în discușie și un șir de aspecte de gender.

Reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerul Economiei (ME), membrii grupului de lucru al Regiunii de Dezvoltare Nord, specialiști de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) și reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), managerii energetici, arhitecți și ingineri responsabili de domeniu din primării, reprezentanți ai ONG-urilor au lucrat în grupuri, în contextul celor 3 sesiuni: (1) Prezentarea proiectului documentului de planificare regională în domeniul EE în clădiri publice; (2) Consultarea elementelor cheie ale documentului de planificare regională în domeniul EE în clădiri publice; (3) Aspecte de gender în planificarea regională în EE în clădiri publice; (4) Portofoliul de concepte proiecte în EE în clădiri publice.

Principalele beneficii în urma utilizării eficiente a energiei sunt în, primul rând, reducerea consumului de energie, reducerea impactului prețurilor energetice  tot mai mari, îmbunătățirea securității aprovizionării, îmbunătățirea standartului tehnic pentru clădiri și procese, creșterea gradului de confort, creșterea duratei de deservire a blocului.

Începând cu anul 2010, Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud au fost implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) și ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale care a fost elaborată de MDRC.

Menționăm că, până în anul 2012, nu a existat componenta EE în strategiile și planurile operaționale regionale. ADR-urile însă au realizat importanța includerii acestei componente în documentele strategice regionale din cauza necesității eficientizării consumului de resurse energetice, ce, în prezent, sunt costisitoare. 

Cele trei domenii de intervenție stabilite până în prezent sunt Apă și sanitație, Managementul deșeurilor și Eficiența energetică a clădirilor publice. Pentru fiecare domeniul se va crea un grup de lucru care, împreună cu specialiștii ADR Nord și experți naționali și internaționali, vor participa la procesul de elaborare a planurilor sectoriale integrate. Acest proces se va finaliza spre sfârșitul anului 2015.

Atelierele de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul EE, la fel ca și atelierele din domeniul planificării regionale în sectorul alimentare cu apă și canalizare și cele din domeniul planificării regionale în sectorul managementului deșeurilor solide, a avut loc cu sprijinul proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale", aria de intervenție 2, „Planificarea și Programarea Regională", prin care se acordă suport MDRC și ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul EE, prin implementarea principiului participativ. Acest proces se axează pe antrenarea reprezentaților grupului de lucru, precum și a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit, în ateliere de lucru specializate. Organizate în cele trei regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova, atelierele vor contribui la dezvoltarea capacităților de planificare sectorială la nivel regional și local.

 
Arrow Prev

      

   

Arrow Next