Prima   -  Noutăți - Trei ani de dezvoltare regională în nordul Moldovei, cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Trei ani de dezvoltare regională în nordul Moldovei, cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord

27.12.2012   4428 Accesări   Invitație

26 decembrie 2013. Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) și Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) au trei ani de dezvoltare regională: un an de îndelungate pregătiri și încă doi ani de multiple activități, toate menite să contribuie la creșterea condițiilor de trai pentru cetățenii din nordul Republicii Moldova.

Cu ocazia celor trei ani de activitate, ADR Nord a organizat o conferință de presă și o masă rotundă cu genericul „ADR Nord la trei ani de activitate. Parteneriate, rezultate și perspective”. Cu acest prilej, echipa ADR Nord a prezentat jurnaliștilor, precum și invitaților din cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, reprezentanți ai societății civile și parteneri cele mai importante rezultate pe care le-a obținut până în prezent. În acest sens, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, s-a referit la proiectele de dezvoltare regională impementate și aflate în derulare, colaborarea cu partenerii de dezvoltare, evenimente majore, memorandumuri de înțelegere încheiate de ADR Nord, dar și alte aspecte importante.


În 2012, ADR Nord, agenție subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a valorificat în jur de 54 915 900 de lei din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), ceea ce constituie 100% din suma aprobată pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională, și cca 5 mln. lei din banii Guvernului Germaniei prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Astfel, împreună cu implementarea a încă unui proiect finanțat din sursele Republicii Cehe, suma investită în Regiunea de Dezvoltare Nord este de cca 60 milioane de lei.

Sume importante au fost investite în proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii turistice și sisteme de management a deșeurilor menajere solide. În paralel cu implementarea proiectelor de dezvoltare regională, ADR Nord a desfășurat multiple activități care au rezultat cu actualizarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord, desfășurarea celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte, organizarea Forumului Economic Interregional Moldo-Român (Bălți, 28-29 martie 2012), organizarea primei ediții a Festivalului Cartofului (Corjeuți, Briceni, 11 noiembrie 2012), precum și inițierea procesului de elaborare a planurilor sectoriale regionale pentru 3 sectoare de intervenție în Regiunea de Dezvoltare Nord. Totodată, în domeniul parteneriatului public-privat, menționăm cooperarea dintre ADR Nord și Banca Comercială „Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A., colaborare prevăzută și de acordul de parteneriat semnat de cele două instituții în vederea promovării unor condiții avantajoase de creare a parteneriatului public-privat, inclusiv prin intermediul experților naționali și internaționali.

„Proiectele implementate și evenimentele organizate de ADR Nord în 2012 ne arată că actuala direcție de dezvoltare a regiunilor din Republica Moldova este corectă, cifrele vorbind de la sine în acest sens. Este o direcție nouă pentru Republica Moldova, dar veche pentru Uniunea Europeană. Am înțeles ce trebuie să facem și știm cum să facem mult mai multe pentru Regiunea de Dezvoltare Nord”, a menționat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.


În cadrul mesei rotunde s-a vorbit despre realizările de succes pe care ADR Nord le-a obținut în perioada 2009-2012. De asemenea, cu ocazia acestui eveniment a fost lansată broșura „Analiza Cost-Beneficiu - instrument necesar pentru implementarea proiectelor de anvergură”, care a fost distribuită Administrațiilor Publice Locale din cele 3 regiuni de dezvoltare.

În scopul promovării proiectelor de dezvoltare regională și a atragerii investițiilor, ADR Nord a inițiat rubrica „Târgul proiectelor” pe site-ul www.adrnord.md, prezentarea căreia a fost realizată cu ocazia evenimentului de celebrare a trei ani de la fondarea ADR Nord.

Priorități. ADR Nord urmărește dezvoltarea durabilă și echitabilă a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord, reieșind din cele trei priorități prevăzute de Strategia de Dezvoltare Regională Nord: 1) Reabilitarea infrastructurii fizice; 2) Susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de muncă; 3) Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice. Ținându-se cont atât de prevederile legislației naționale și europene, cât și de obligațiile internaționale, o atenție sporită se acordă și proiectelor din domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile. Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regională contribuie la creșterea nivelului de trai al cetățenilor din regiune.

Arrow Prev

   

  

Arrow Next