Prima   -  Noutăți - Primul atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord

Primul atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord

07.12.2012   1842 Accesări  

Bălți, 7 decembrie 2012. A avut loc primul atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deșeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Nord. În acest sens, grupul de lucru în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, aria de intervenție 2, s-a reunit în incinta Agenției de Dezvoltare Regională Nord, unde au abordat subiecte ce țin de planificarea sectorială în domeniul managementului deșeurilor solide (MDS).

Această primă ședință a avut drept scop informarea exhaustivă a tuturor actorilor interesați din Regiunea de Dezvoltare Nord și stabilirea pașilor următori în planificarea integrată a sectorului MDS. Din grupul de lucru au făcut parte reprezentați ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerului Mediului, consiliilor raionale, ADR Nord și consultanți GIZ. Atelierul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord  și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Potrivit șefului-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Igor Malai, planurile sectoriale care vor fi elaborate vor reprezenta un bun instrument pentru susținerea eficientă a proceselor de planificare descentralizată.

Stela Corobceanu, lider adjunct de echipă, consultant național în domeniul dezvoltării regionale, GOPA II, a vorbit despre importanța elaborării planurilor sectoriale: „Proiectele prezentate până acum purtau un caracter mai mult local, cu toate tendințele de a le regionaliza. Acest lucru este foarte dificil, ținând cont de experții disponibili la nivel local. Având o abordare locală, va fi foarte greu de atras surse serioase din fonduri externe, de la donatori serioși. Planurile locale vor conține atât inițiaivele locale, cât și directivele și tot ce ține de reglementarea sectorului și este aprobat la diferite nivele".

„De mult timp ne doream să avem suport în acest domeniu, întrucât fără o viziune clară în acest sens dezvoltarea regională nu va fi competitivă și pe o cale corectă. Ceea ce am început astăzi este ceva foarte important pentru Regiunea de Dezvoltare Nord”, a remarcat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

„Strategia de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud deja a fost elaborată și poate servi drept exemplu pentru celelalte regiuni. În acest context, menționez că avem și Strategia Națională de Management a Deșeurilor, care urmează a fi aprobată de Guvern”, a menționat Svetlana Bolocan, șef Secție prevenirea poluării, Direcția prevenirea poluării și gestionarea deșeuriilor, Ministerul Mediului.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, aria de intervenție 2, propune nou concept de proiect prin care să elaboreze planuri sectoriale regionale pentru 3 sectoare de intervenție. Planurile sectoriale vor duce la elaborarea, dezvoltarea și armonizarea politicilor și strategiilor relevante, instrumentelor juridice, metodologiilor și instrumentelor pentru susținerea proceselor de planificare descentralizată, vor ajuta la aplicarea, pe baza priorităților locale și regionale, a resurselor bugetare și descentralizate și vor fi piatră de hotar pentru crearea unui flux de proiecte de investiții.

Cele trei domenii de intervenție stabilite până în prezent sunt: apă și sanitație, managementul deșeurilor și eficiența energetică a clădirilor publice. Pentru fiecare domeniul se va crea un grup de lucru care, împreună cu specialiștii ADR Nord și experți naționali și internaționali, vor participa la procesul de elaborare a planurilor sectoriale. Se estimează că acest proces se va finaliza spre sfârșitul anului 2015. Proiectul cuprinde Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud din Republica Moldova.

 
Arrow Prev

     

  

Arrow Next