Prima   -  Noutăți - Doi ani de dezvoltare regională în nordul Moldovei, cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Doi ani de dezvoltare regională în nordul Moldovei, cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord

26.12.2011   2995 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a împlinit 2 ani de la fondare, iar Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) - 2 ani de dezvoltare regională. Un an de îndelungate pregătiri și încă un an de multiple activități, toate menite să contribuie la creșterea condițiilor de trai pentru cetățenii din Regiunea Nord a Republicii Moldova.

BĂLȚI, 26 decembrie | Cu ocazia celor 2 ani de activitate a ADR Nord, am organizat, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), o conferință de presă și o masă rotundă cu genericul ADR Nord la 2 ani de activitate: parteneriate, rezultate și perspective". Cu acest prilej, echipa ADR Nord a prezentat invitaților săi cele mai importante rezultate pe care le-a obținut pînă în prezent. În acest sens, directorul ADR Nord, Ion BODRUG, s-a referit la proiectele de dezvoltare regională aflate în derulare / finisate, colaborarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), programe de instruire, Memorandumuri de înțelegere încheiate de ADR Nord, dar și alte aspecte importante.

Proiecte. În 2011, în cel de-al doilea an de activitate, ADR Nord a activat în conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Regională Nord (SDR Nord), document care, în linii mari, presupune dezvoltarea echilibrată a tuturor localităților din Regiunea Nord. Astfel, la Primul Apel de Propuneri de Proiecte (APP) au fost depuse 39 proiecte, dintre care 2 nu au fost eligibile. Din Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) al Republicii Moldova au obținut finanțare 7 proiecte, iar din sursele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) - 2 proiecte. Al doilea APP va avea loc în primul trimestru al anului 2012.

Pe parcursul anului 2011, ADR Nord a avut în gestionare 11 proiecte, dintre care 7 proiecte finanțate din sursele FNDR, 3 proiecte finanțate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și 1 proiect finanțat din Sursele Republicii Cehe. Din aceste 11 proiecte, implementarea a 3 proiecte (2 proiecte cu finanțare din surse externe) a fost finalizată cu succes, 6 proiecte se află în fază avansată de implementare, iar 3 proiecte, dintre care unul cu finanțare externă, urmează a fi lansate în 2012. Bugetul total al celor 11 proiecte gestionate de ADR Nord depășește suma de 107 mln de lei.

Proiecte finanțate din FNDR în 2011:

1. „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în RDN";

2. „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin orașul Edineț";

3. „Conectarea ZEL «Bălți» la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces";

4. „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut";

5. „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)";

6. „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune";

7. „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în RDN".

  • Din aceste 7 proiecte de dezvoltare regională, primele 5 se află în fază avansată de implementare, la unele dintre acestea lucrările fiind finalizate. Ultimele două proiecte urmează a fi lansate în 2012.

Proiecte finanțate de GIZ în 2011

8. „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani";

9. „Iluminare stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca";

10. „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră în Republica Moldova".

  • Implementarea proiectului „Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontaliera în Republica Moldova", care a presupus 7 sesiuni de instruire pentru APL și ONG din Regiunea Nord, a fost finalizată cu succes. Proiectul de la Duruitoarea Veche se află în derulare, iar cel de la Tătărăuca Veche urmează a fi lansat.

Proiecte finanțate din sursele Republicii Cehe în 2011

11.  „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova".

  • Proiectul a fost finalizat cu succes.

Memorandumuri și Acorduri. În 2011, ADR Nord a încheiat Memorandumuri de colaborare cu:

  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est), Piatra Neamț, România;
  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Arad, România;
  • Comisia pentru Dezvoltarea Relațiilor Economice Internaționale;
  • Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți;
  • Agenția pentru Eficiență Energetică, subordonată Ministerului Economiei al Republicii Moldova.

De asemenea, în 2011, ADR Nord a încheiat Acorduri de parteneriat cu Primăriile Otaci, Edineț, Fălești, Biruința, Costești, Asociația Obștească „Pro-Business Nord". Menționăm că, în 2010, ADR Nord a încheiat asemenea acorduri și cu Centrul Regional CONTACT-Bălți, Zona Economică Liberă „Bălți" și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Chișinău.

Priorități. ADR Nord urmărește dezvoltarea durabilă și echitabilă a localităților din Regiunea Nord, reieșind din cele 3 priorități prevăzute de SDR Nord: 1) Reabilitarea infrastructurii fizice; 2) Susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de muncă; 3) Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice. De asemenea, ținîndu-se cont atît de prevederile legislației naționale și europene, cît și de obligațiile internaționale, o atenție sporită se va acorda și proiectelor din domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile. Astfel, implementarea cu succes a proiectelor care reies din prioritățile ADR Nord vor contribui la creșterea nivelului de trai al cetățenilor din regiune.

BIROUL EXECUTIV AL CRD NORD S-A ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ

Menționăm că, tot astăzi, anterior evenimentelor prilejuite de aniversarea a 2 ani de la fondarea ADR Nord, a fost convocată ședința Biroului executiv a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). În cadrul ședinței, membrii Biroului (vezi punctul 8), din care fac parte toți cei 11 președinți de raioane, primarul de Bălți, primarul de Petreni, raionul Drochia, directorul Contact-Bălți și directorul S.R.L. „Roșiori-Lux", au discutat, în general, despre cele mai importante aspecte ce țin de procesul de dezvoltare a Regiunii Nord. Totodată, membrii Biroului executiv al CRD Nord au discutat și despre anumite dificultăți ce țin de conlucrarea autorităților locale cu ADR Nord. În vederea unei conlucrări fructuoase în domeniul dezvoltării Regiunii Nord, membrii Biroului au convenit să organizeze cu regularitate ședințe de acest gen.

GALERIE VIDEO

 
Arrow Prev

   

  

Arrow Next